Izmaiņas apkalpošanas noteikumos

12.08.2019

 

Cien. klient,

Informējam, ka sakarā ar karšu maksājumu ieviešanas procesu ir veiktas izmaiņas Sūti Gudri SIA apkalpošanas noteikumos.

15. Atcelšanas un atmaksas politika (jauns punkts)

15.1. Klients var atcelt pasūtījumu jebkurā laikā un saņemt pilnu naudas atmaksu, ja atcelšana tiek veikta ne vēlāk kā līdz plkst. 16:30 vienu darba dienu pirms plānotā savākšanas datuma. Par atcelšanu, kas veikta pēc šī laika, tiks piemērota atcelšanas maksa pilnā vai daļējā piegādes izmaksu apmērā, kas tiek aprēķināta no izvēlētā partnera atcelšanas izmaksām.
15.2.Klients var atcelt pasūtījumu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz info@sutigudri.lv  vai aizpildot pretenzijas formu.
15.3. Apmaksāto līdzekļu atgriešana tiek apstrādāta 5 darba dienu laikā un atmaksa tiek nosūtīta uz maksātāja kontu.

16.     Noteikumu spēkā esamība (punkts mainīts no 15. uz 16.)

15.1 Ja kāds no šajos Noteikumos esošajiem noteikumiem ir pretrunā kādam no spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumam, valdības lēmumam vai rīkojumam, ministriju pavēlēm vai citu piemērojamo likumdošanas aktu prasībām – tāds noteikums paliek spēkā kā Sūti gudri un Klienta līguma daļa tik, cik tas nav pretrunā ar minētajiem likumdošanas aktiem. Jebkurš spēkā neesošs noteikums neietekmē citu šo Noteikumu daļu spēkā esamību.